Kjøp av et produkt 

Når du kjøper et print hos bye9designprintshop, så aksepterer du samtidig betingelsene på denne siden. Endring i betingelsene vil bli så langt som mulig varslet på denne siden innen 30 dager. 

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

 

Avtalen mellom kjøper og selger

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.


Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, er ikke inkludert merverdiavgift så lenge Bye9design ikke er momspliktig. 

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift. 


Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

 Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.


Personopplysninger

Når du kjøper et produkt fra Bye9design registreres ditt navn og din epost-adresse slik at produktet du kjøper kan sendes på epost til deg. Dersom du velger et fysisk produkt, må du også registrere adresse slik at varen kan sendes deg. 

Det er frivillig om du vil melde deg på nyhetsbrevet, også kalt "Fredagshilsen". Fredagshilsen sendes ut nesten hver fredag og du mottar da gode tilbud på varer fra Bye9design, nyheter, tips om hvordan du kan lage ting i papir, samt link til nye blogginnlegg. 

Bye9design vil på ingen måte selge videre eller overlate din kontaktinformasjon til andre. 

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.


Angrerett pdf fil

Angrerett gjelder ikke ved kjøp av digitale produkter (Angrerettloven kapittel 6 §22):

– tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen,

– levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.

I det du har betalt og registrert deg, har du umiddelbart tilgang til produktene. Derfor gjelder ikke lov om angrerett i dette tilfellet.


Angrerett ferdigtrykte produkter

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. 

Betaling

Bye9design bruker betalinsløsningen Stripe som gjør det mulig å betale med forskjellige debetkort. Du kan også bruke PayPal. Snart kan jeg også tilby betaling med Vipps i butikken. 

Betaling skjer via trygge og sikre betalingsmetoder. Nettbutikken har SSL sertifikat. Bye9design vil ikke få tilgang til dine kortopplysninger. Etter at betalingen er registrert, vil du umiddelbart få tilgang til de produktene du har valgt. Du vil få en egen epost med dine produkter og de transaksjoner som er gjort.


Vilkår for bruk av bye9design produkter

Nedlastbare pdf filer

Når du har kjøpt et produkt fra bye9design vil filen oversendes deg på den oppgitte e-postadressen umiddelbart etter at betalingen er registrert. Du har da tilgang til filen for alltid og kan laste den ned og skrive ut så mange eksemplarer du selv ønsker.

Ferdigtrykte produkt i postkassen

Bye9design selger også ferdigtrykte produkter. Det går klart fram under hvert enkelt produkt om varene selges som pdf fil eller ferdigtrykt produkt. Noen produkter har en valgmulighet, også her går det klart fram om produktet er en pdf fil som sendes umiddelbart eller et ferdigtrykt produkt. Bye9design kan ikke lastes dersom kunden ikke har lest informasjonen om dette og valgt feil vare. 

Copyright

Alle produkter som selges i nettbutikken er designet og produsert av Bye9design. Motivene er enten tegnet/malt av meg, eller satt sammen av motiv jeg har kjøpt av andre designere. Som eneste ansatte i mitt lille firma, bruker jeg mye tid og krefter på å fylle butikken med innhold som du skal få glede av. Jeg ber derfor om at du respekterer copyrighten jeg har på mine produkter. Dette gjelder også de gratis produktene du får tilgang til.

Du kan ikke videresende eller på annen måte distribuere en fil du har kjøpt. Sender du filen videre til en søster, venninne, eller andre du kjenner, er dette det samme som å stjele. Du kan imidlertid printe ut så mange eksemplarer du vil og gi bort et ferdig produkt i gave. Filen er din, og kan brukes til alle dine personlige prosjekter.

Du kan ikke bruke mine print, epostkurs eller ebøker, til produkter du skal selge videre. Du kan imidlertid bruke gavelapper, magebånd og lignende produkter som en del av innpakkingen på håndarbeid du lager og selger på messer ol. 

Har du spørsmål om dette, vær så snill å ta kontakt med Nina(a)bye9design.com

Spørsmål

Har du spørsmål om produktet du har kjøpt eller tenker å kjøpe? Ta kontakt med Nina(a)bye9design.com

Før du sender avgårde spørsmålet ditt……

Ta en titt på FAQ siden – «ofte stilte spørsmål»

Har du fortsatt problemer, send meg en epost og så vil vi finne fram til en løsning.

Du kan også sende en henvendelse via kontaktskjemaet under:

Lyst på kreativt innhold i innboksen din? Meld deg på nyhetsbrevet i dag