VILKÅR OG BETINGELSER

 

På denne siden finner du avtalevilkårene ved kjøp av produkter og tjenester fra Bye9designprintshop.com. 

Bye9design nettbutikk eies og drives av Nina Bakken Bye – i punktene under vil jeg gjennomgå rettigheter og forpliktelser vi inngår som selger og kunde. Det går også fram av denne siden hva vi skal gjøre for å løse konflikter dersom dette oppstår mellom selger og kunde. 

 

Når du kjøper et produkt hos bye9designprintshop, aksepterer du samtidig betingelsene på denne siden. Endring i betingelsene vil bli så langt som mulig varslet på denne siden innen 30 dager.

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Prisene er dagens priser og oppdateres løpende. 

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Digtiale produkter sendes umiddelbart på epost. Fysiske produkter sendes inne tre virkedager. I tillegg kommer transportørens leveringstid. Bye9design benytter seg av posten.  

 

Når du kjøper et produkt fra Bye9design registreres ditt navn og din epost-adresse slik at produktet du kjøper kan sendes på epost til deg, og eventuelle oppdateringer av produkter kan sendes. Dersom du velger et fysisk produkt, må du også registrere adresse slik at varen kan sendes deg.

Bye9design vil på ingen måte selge videre eller overlate din kontaktinformasjon til andre. 

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Med bakgrunn i dette må du aktivt melde deg på nyhetsbrevet fra Bye9design. Et kjøp i nettbutikken fører ikke til at du automatisk er påmeldt nyhetsbrevet. Mottar du nyhetsbrev er det fordi du har krysset av for at du ønsker det, eller har meldt deg på. 

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Se mer om personvern her. 

 

 

 

Angrerett gjelder ikke ved kjøp av digitale produkter (Angrerettloven kapittel 6 §22):

– tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen,

– levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.

I det du har betalt og registrert deg, har du umiddelbart tilgang til produktene. Derfor gjelder ikke lov om angrerett i dette tilfellet.

Du kan likevel ta kontakt med meg dersom du mener det har oppstått en feil eller misforståelse og produktene ikke er lastet ned. 

 

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

 

Bye9design benytter VIPPS, Paypal og Stripe (forskjellige kort)  

Betaling skjer via trygge og sikre betalingsmetoder. Nettbutikken har SSL sertifikat. Bye9design vil ikke få tilgang til dine kortopplysninger.

Ved kjøp av digitale produkter får du umiddelbart tilgang til produktene dine etter at betalingen er registrert. Du får i tillegg tilsendt epost med link til produktene du har kjøpt. 

Ved kjøp av ferdigprintede produkter får du en bekreftelse på epost når bestillingen er mottatt. Deretter får du en epost når bestillingen er sendt. 

 

 

Bye9design benytter VIPPS, Paypal og Stripe (forskjellige kort)  

Betaling skjer via trygge og sikre betalingsmetoder. Nettbutikken har SSL sertifikat. Bye9design vil ikke få tilgang til dine kortopplysninger.

Ved kjøp av digitale produkter får du umiddelbart tilgang til produktene dine etter at betalingen er registrert. Du får i tillegg tilsendt epost med link til produktene du har kjøpt. 

Ved kjøp av ferdigprintede produkter får du en bekreftelse på epost når bestillingen er mottatt. Deretter får du en epost når bestillingen er sendt. 

 

Alle produkter som selges i nettbutikken er designet og produsert av Bye9design. Motivene er enten tegnet/malt av meg, eller satt sammen av motiv jeg har kjøpt av andre designere. Som eneste ansatte i mitt lille firma, bruker jeg mye tid og krefter på å fylle butikken med innhold som du skal få glede av. Jeg ber derfor om at du respekterer copyrighten jeg har på mine produkter. Dette gjelder også de gratis produktene du får tilgang til.

Du kan ikke videresende eller på annen måte distribuere en fil du har kjøpt. Sender du filen videre til en søster, venninne, eller andre du kjenner, er dette det samme som å stjele. Du kan imidlertid printe ut så mange eksemplarer du vil og gi bort et ferdig produkt i gave. Filen er din, og kan brukes til alle dine personlige prosjekter.

Du kan ikke bruke mine print, epostkurs eller ebøker, til produkter du skal selge videre. Du kan imidlertid bruke gavelapper, magebånd og lignende produkter som en del av innpakkingen på håndarbeid du lager og selger på messer ol.

Har du spørsmål om dette, vær så snill å ta kontakt med Nina(a)bye9design.com

Flere spørsmål?

Vennligst ta kontakt med meg direkte om du ikke finner svar på noen av kundeservice sidene. 

Spørsmål og svar